Tecryl® modulär konstruktion

Detta Tecryl-blocksystem har utvecklats för att snabbt kunna utforma säkra och kostnadseffektiva antenntäckningar för mobilutrustning, som samtidigt är lätta att montera. Universalpanelerna är optimerade för olika frekvensområden. Passande tillägg och monteringsdetaljer finns.

Före och efter

Tekryl före och efter


3D-modell

3D-Modell


Dörrmodul med exempel

DörrmodulDörrmodul exempel


Exempel på dämpningsegenskaper

Dämpningsegenskaper


Exempel på planering och standard-leveransprogram

PlaneringExempel på standard-leveransprogram


Referenser

Tjänster

  • Skräddarsydda koncept, kravanpassade till kunder, arkitekter och myndigheter
  • Design, 3D-simuleringar, fotomontage i hög kvalitet
  • Elektromagnetiska optimeringar, statiska kalkyler
  • Produktion
  • Kvalitetssäkring under hela processen
  • Konstruktion, övervakning
  • Workshops