Tecryl® fönsterelement

Även fönsteröppningar kan användas till att integrera mobiltjänster i k-märkta byggnader. För att undvika störningar från byggnadsstrukturen behöver enbart fönsterkarmar bytas.

Tjänster

  • Skräddarsydda koncept, kravanpassade till kunder, arkitekter och myndigheter
  • Design, 3D-simuleringar, fotomontage i hög kvalitet
  • Elektromagnetiska optimeringar, statiska kalkyler
  • Produktion
  • Kvalitetssäkring under hela processen
  • Konstruktion, övervakning
  • Workshops