Tecryl® takelement

Vi kan ersätta original-takelement med perfekta kopior. För att få en detaljerad och originaltrogen lösning gjuter vi produkten i en form som vi skapar med hjälp av originaldelen på plats.

Tjänster

  • Skräddarsydda koncept, kravanpassade till kunder, arkitekter och myndigheter
  • Design, 3D-simuleringar, fotomontage i hög kvalitet
  • Elektromagnetiska optimeringar, statiska kalkyler
  • Produktion
  • Kvalitetssäkring under hela processen
  • Konstruktion, övervakning
  • Workshops